گوشواره

انواع بست گوشواره

در این متن انواع بست گوشواره را معرفی و ویژگی های هر کدام را بررسی می نماییم.

کنترل قند خون با کمک یک گوشواره!

یک دانشجوی انگلیسی، نوعی گوشواره طراحی کرده است که می‌تواند سطح قند خون کاربر خود را به سادگی کنترل کند. این فناوری‌های جدید، گوشواره‌ای است که یکی از دانشجویان “دانشگاه هادرزفیلد انگلستان، آن را طراحی کرده‌ است.