سنگ ها

سنگ فیروزه نیشابور چیست؟ خواص سنگ فیروزه نیشابور

نام سنگ فیروزه با نام نیشابور همراه است. هرچند فیروزه در غیر از ایران در مکان های دنیا هم چون مصر، آمریکا و چین نیز یافت می شود، به شهادت گوهرشناسان دور و نزدیک، سنگ فیروزه نیشابور بر روی زمین مقام اول را دارد.

سنگ تورمالین صورتی چیست؟ خواص سنگ تورمالین صورتی (Pink Tourmaline)

خواص سنگ تورمالین صورتی (Pink Tourmaline) خواص سنگ تورمالین صورتی زیاد است و می تواند به شما در زمینه های مختلف کمک بسیار زیادی کند. در ادامه این مطلب ما برای شما 3 مورد از مهمترین خواص سنگ تورمالین صورتی را بیان ادامه مطلب