امارات

55FIFTY7 کلکسیون جواهرات اختصاصی روز ملی امارات را راه اندازی کرد

استودیو الماس مستقر در دبی تعداد محدودی از سنگهای قیمتی گرانبهایی را در رنگ هایی به رنگ پرچم امارات منتشر کرد. استودیو الماس 55FIFTY7 دارای ۱۴ تکه جواهرات از میراث امارات الهام گرفته شده است. تعدادی از آثار بر اساس طرح ادامه مطلب