بلا حدید

برند بولگاری برای جشن سالگرد کلکسیون B.zero1 خود از استعداد 3 عرب بهره برد

Mthayel Al Ali و Tara Emad و Arwa Al Banawi در مراسم جشن بیستمین سالگرد کلکسیون برند بولگاری (Bulgari) ایتالیایی شرکت کردند. با جشن گرفتن بیستمین سالگرد در خط مقدم صنعت مد، این برند ایتالیایی از بلا حدید (Bella Hadid) و سه نفر ادامه مطلب