توماس دونوچیک

توماس دونوچیک کارهای متفاوتی انجام می دهد

مصاحبه با توماس دونوچیک جواهر ساز مستقر در لندن ما برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر درباره برنده جوایز متعدد و طراح لوازم جواهرات به نام توماس دونوچیک (Tomasz Donocik)  دست به کار شدیم. توماس دونوچیک به عنوان فارغ التحصیل سنت ادامه مطلب