جواهرات فرح پهلوی

جواهرات فرح پهلوی الان کجا هستند؟ + معرفی جواهرات فرح پهلوی

همانطور که می دانید فرح پهلوی تاج و جواهرات بسیار زیادی داشته است و بعد از فرار شاه و خودش از ایران بخشی از جواهرات را با خود برد و بخشی را نیز در ایران جا گذاشت. اما جواهرات باقیمانده فرح کجا هستند؟ در ادامه مطلب به معرفی جواهرات فرح پهلوی می پردازیم.