جواهرات ملکه الیزابت

داستان حلقه نامزدی ملکه الیزابت

یکی از شگفت آورترین چیزهایی راجع به نمایش تاریخی تاج (The Crown)، پشت صحنه نگرش و دیدگاه خاندان سلطنتی است. در این نمایش به نوعی از سبک زندگی، مانند عیاشی و تجمل گرایی رونمایی کرده ادامه مطلب