جواهرات chantecler

جواهرات chantecler هفتادمین سالگرد تاسیس خود را در دبی جشن گرفت

زمانی که فروشگاه chantecler در سال 1947 در کاپری افتتاح شد جواهرات به زودی با مهمانی های زرق و برق دار جزیره مدیترانه که میزبانان بین المللی را به خود جلب کردند یکسان و هماهنگ شد. امروزه این خانواده مسیون ادامه مطلب