جواهر

انواع جواهر در فرهنگ های مختلف

جواهر یکی از سنگ های قیمتی می باشد که علاوه بر ارزش زیادی که دارد، زیبایی و جلوه بسیار زیبا و بی نظیری نیز دارا می باشد. جواهر در فرهنگ های مختلف جهان انواع مختلفی دارد.