جیمز میدلتون

حلقه نامزدی جیمز میدلتون به نظر می رسد که انتخاب کیت میدلتون باشد

این کار آفرین قدیمی ۳۲ ساله از نامزدش Alizee Thevenet با یک یاقوت کبود درخشان که شبیه به آن چیزی بود که شاهزاده ویلیام به کیت میدلتون (kate middleton) داد، خواستگاری کرد. همه در مورد حلقه حیرت آوری که جیمز میدلتون ادامه مطلب