حلقه

حلقه جذاب ملکه راینا (Rania)

ملکه راینا (Rania) همواره با حلقه ی خود که نقش عربی بر روی آن داشت و توسط بهترین طراح جواهرات لبنانی به نام رالف ماسری (Ralph Masri) ساخته شده بود در مراسمات دیده می شود. ملکه راینا چه در ادامه مطلب

چرا زنان حلقه های نامزدی دست خود می کنند؟

حلقه های نامزدی به نظر قدیمی تر از نهادهای ازدواج به نظر می رسیدند، اما در گذشته نه چندان دور، دیگران نشانه عشق را برای نماپردازی قول و وعده برای عروسی کردن به کار می بردند.

تاریخچه حلقه عروسی، نماد عشق

تاریخچه حلقه عروسی می‌تواند در تمام دوران بازگشت به مصریان باستان که به vena amoris (ونا آموریس) به معنای «رگ عشق» اعتقاد داشتند