دعای شرف الشمس

خواص دعای شرف الشمس چیست؟

برای دعای شرف‌الشمس خواص بسیاری ذکر شده که گره گشایی از مشکلات و برآورده شدن حاجت از مهم ترین آنهاست. خواص دعای شرف الشمس بسیار زیاد است.