ساعت فرانک مولر

ساعت فرانک مولر Franck Muller

کمپانی ساخت ساعت فرانک مولر Franck Muller در دهه 90 که تمام شرکت های سوئیسی سازنده ساعت کوارتز با کمبود خریدار مواجه شده بودند و رو به برشکستگی بودند با اقدامی نو آورانه