ساعت مچی چوبی

ساعت مچی چوبی

ساعت مچی چوبی را بهتر بشناسیم; از سپیده دم تاریخ بشریت، انسان ها همواره به دنبال راهی برای دانستن و تعقیب زمان بودند. از آن زمان که اختراع ساعت آفتابی تا به امروز این تکنولوزی پیشرفت های زیادی داشته است.