سنگ قیمتی

سنگ های قیمتی از جمله سنگ زیبای فیروزه

سنگ قیمتی فیروزه همانطور که می دانید در جهان سنگ های زیبا و گران قیمتی وجود دارد که بسیاری از انسان ها آنها را در قالب جواهراتی مانند انگشتر، گردنبند، گوشواره، دستبند و… به کار می برند. استفاده از سنگ ادامه مطلب

روسیه، کشور الماس ها

ویدئو میزان تولید الماس (۱۰۰۰ قیراط) کشورهای برتر تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته و براساس آن کشور روسیه در صدر تولیدکنندگان الماس جهان قرار گرفته است.

میلیاردها دلار الماس انبارشده فروش رفت

میلیاردها دلار الماس که پس از فروپاشی سال گذشته بازار این سنگ قیمتی بدون خریدار مانده بودند، با بهبود تقاضا در مدت چند ماه به یکباره خریدار پیدا کرده و به فروش رفتند.