سوزان کالان

همکاری طراح جواهرات لبنانی با دخترش برای ساخت جایزه ای با بهترین جواهرات

بنیانگذار مشهور این برند اندکی پس از تولد دخترش در سال 1988 برچسب جواهرات مستقر در لس آنجلس را راه اندازی کرد. سوزان کالان «Suzanne Kalan» به سرعت طرح خود را با اضافه کردن جزِییات مشخص به تکنیک های ادامه مطلب