شنل

شنل از اولین کلکسیون جواهرات اختصاص داده شده به پارچه رونمایی کرد

Tweed de Chanel یک کلکسیون پیچیده ای از جواهرات لوکس می باشد که به پارچه های خانه نمادین برند شنل (Chanel) اختصاص داده شده است. یک کلکسیون جواهرات برای بازتاب پیچیدگی‌های پارچه اسکاتلندی دستباف خود که تقریباً غیر ممکن به ادامه مطلب