لیلیان اسماعیل

جوان ترین طراح جواهرات سعودی، میراث را با انرژی نیویورک آمیخته است

لیلیان اسماعیل جوان ترین طراح جواهرات سعودی تا آنجا که می‌توانیم به خاطر بیاوریم در سن هفده سالگی فهمیدیم که کدام مدرک را در دانشگاه انتخاب کنیم اما لیلیان اسماعیل (Lillian Ismail) در حال شکل دادن به کسب ادامه مطلب