مدا اپرندای

مدا اپرندای بهترین جواهرات را به همراه برند رضا معرفی کرد

فروشنده آنلاین جواهرات لوکس به نیروهای جواهر ساز Place Vendôme پیوست که یک کلکسیون سفارشی را تا ۲۵ نوامبر پیشنهاد کرده است. تکه جواهرات ساخته توسط الیویه رضا (Olivier Reza) به خاطر جواهرات دایره وار و طراحی های منحصر به ادامه مطلب