ملکه ویکتوریا

معروف ترین حلقه نامزدی در جهان

۱۰ مورد راجع به حلقه نامزدی کیت میدلتون (kate middeltin) که شما ممکن است آنها را ندانید.  در همان لحظه اول جهان نظاره گر حلقه نامزدی (از جنس یاقوت کبود و الماس) که شاهزاده چارلز (charles) به دایانا (Diana) در ۲۴ ادامه مطلب