نگین فیروزه اصل

چطور فیروزه اصل را از تقلبی تشخیص دهیم ؟

سنگ فیروزه از پرطرفدارترین سنگ ها در بین ایرانیان است که در رنگ های سبز، سبزآبی، آبی فیروزه ای و آبی تیره یا روشن یافت می شود و نگین فیروزه اصل نیشابور با ارزش ترین فیروزه در دنیا می باشد.