والیس سیمپسون

5 کلکسیونر جواهرات مشهور در جهان

مشهورترین کلکسیونر جواهرات در جهان از ملکه الیزابت تا والیس سیمپسون (Wallis Simpson) اینها مشهورترین کلکسیونر جواهرات در تمام دوران هستند. ملکه الیزابت دوم (Queen Elizabeth II) جای تعجب نیست که ملکه الیزابت دوم برخی از جواهرات خارق العاده ادامه مطلب