پتک فیلیپ

ساعت دو صفحه پتک فیلیپ (Patek Philippe)

شرکت پتک فیلیپ (Patek Philippe) برای بزرگداشت یکصد و هفتاد و پنجمین سالگرد خود، یک مجموعه محدود ساعت به عنوان یادبود تولید کرد، که یکی از آن های ساعت دو صفحه پتک فیلیپ بود.