پریانکا چوپرا

جواهرات، گوشواره و گردنبند مراسم ازدواج پریانکا چوپرا با نیک جوناس

این تازه عروس برای مراسم عروسی، خود را با طراحی ها و سبک غربی و شرقی زینت داده است. مراسم جشن عروسی نیک جوناس و پریانکا چوپرا با عشق و مد و بسیاری از جواهرات آمیخته شده بود. جواهرات مراسم ازدواج ادامه مطلب