کاترین پار

کاترین پار «Katherine Parr» طراح جواهرات در پی پایداری در جواهرات و کلکسیون جدید او

کاترین پار «Katherine Parr»، بنیانگذار برند معروف خود، به پایداری در جواهرات اهمیت می دهد. از کلکسیون جدید Fashioned by Nature برای ما بگویید. این کلکسیون از مادر طبیعت: نقوش و رنگ ها و همچنین زیبایی ادامه مطلب