کرونا

مد جدید جواهرات به شکل ویروس کرونا

پس از شیوع جهانی ویروس کرونا و تعیین شکل میکروسکوپی این ویروس جواهر سازان دست به کار شدند و جواهراتی به شکل ویروس کرونا طراحی کردند. این مدل جواهرات حالا بسیار پر طرفدار شده است!