کلوین کلاین

تاریخچه ساعت کلوین کلاین (Calvin Klein)

در سال 1997 کلوین کلاین (Calvin Klein) و گروه ساعت‌سازی مشهور سواچ (Swatch) مهارت‌ها و خلاقیتشان را روی‌هم گذاشتند و با همکاری هم برند ساعت کلوین کلاین را به وجود آوردند.