گوبلین

گوبلین «Gübelin» سیستم جدیدی برای رتبه بندی سنگ های قیمتی راه اندازی می کند

گوبلین «Gübelin» آنچه را به عنوان اولین سیستم رتبه بندی سنگ های قیمتی توصیف می کند، راه اندازی کرده است که این برند امیدوار است راهی جدید برای دسته بندی سنگ های قیمتی رنگی به روشی مشابه با درجه بندی الماس در حال حاضر فراهم کند.