گویتا مورتینگر

گویتا مورتینگر «Guita Mortinger» جواهراتی را خلق می کند که دوست دارید الان بپوشید

گویتا مورتینگر «Guita Mortinger» پس از سال ها جمع آوری پرشور، به حرفه طراحی جواهرات راه یافت. استفاده از این مسیر برای راه اندازی برند وی، به Guita حس جواهراتی را می دهد که می توانند ضربان قلب یک کلکسیونر را تند کند.