chantecler

جواهرات chantecler هفتادمین سالگرد تاسیس خود را در دبی جشن گرفت

زمانی که فروشگاه chantecler در سال 1947 در کاپری افتتاح شد جواهرات به زودی با مهمانی های زرق و برق دار جزیره مدیترانه که میزبانان بین المللی را به خود جلب کردند یکسان و هماهنگ شد. امروزه این خانواده مسیون ادامه مطلب