Hip Hop

جواهرات نمادین هیپ هاپ «Hip Hop»

یک الماس عظیم 102.39 قیراطی در حراج خانه ساتبی «Sotheby’s» فروخته می شود که اخبار عناوین بین المللی را به خود اختصاص داده است و این یک زیبایی منحصر بفرد است. اما باید اعتراف کنم که در یک رویداد دیگر در حراج خانه فروش هیپ هاپ «Hip Hop» در 15 سپتامبر غرق شده ام.